โลโก้เว็บไซต์ ร่วมพิธีทำบุญอาคารศึกษาทั่วไป มทร.ล้านนา ประจำปี 2563 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ร่วมพิธีทำบุญอาคารศึกษาทั่วไป มทร.ล้านนา ประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 31 มกราคม 2563 โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรร่วมพิธีทำบุญอาคารศึกษาทั่วไป มทร.ล้านนา ประจำปี 2563
                      เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 9.00 น.  รองศาสตราจารย์สุนทร  วิทยาคุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา