โลโก้เว็บไซต์ โครงการคืนน้ำใส คูเวียงเจ็ดลิน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

โครงการคืนน้ำใส คูเวียงเจ็ดลิน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 กุมภาพันธ์ 2562 โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรร่วมกิจกรรม จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ คืนน้ำใส คูเวียงเจ็ดลิน
              คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมในกิจกรรม โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ คืนน้ำใส คูเวียงเจ็ดลิน เพื่อร่วมทำความสะอาดคูน้ำเวียงเ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา