โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพร... | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพร...

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 มีนาคม 2561 โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลฯ
ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้บริหาร คณาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา