โลโก้เว็บไซต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน แก่นักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน แก่นักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 กุมภาพันธ์ 2566 โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน แก่นักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร
          10 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชช์ ธนะศานวรคุณ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟิสิกส์...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา