โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมโครงการอบรมฯ การเขียนผลงานทางวิชาการ เอกสารประกอบการสอน ตำราง หนังสือ การตีพิมพ์งานวิจัย | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ขอเชิญคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมโครงการอบรมฯ การเขียนผลงานทางวิชาการ เอกสารประกอบการสอน ตำราง หนังสือ การตีพิมพ์งานวิจัย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 13 กุมภาพันธ์ 2561 โดย น้ำฝน สุทธิกุญชร จำนวนผู้เข้าชม 310 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 26 มีนาคม 2561 - 30 มีนาคม 2561

สถานที่ : ดิ อิมพีเรียล เชียงใหม่ รีสอร์ท แอนด์ สปอร์ตคลับ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ : งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา