โลโก้เว็บไซต์ อบรมเทคนิคการชิมกาแฟแบบมืออาชีพ level1 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

อบรมเทคนิคการชิมกาแฟแบบมืออาชีพ level1

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 พฤษภาคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 414 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 12 กรกฎาคม 2560 - 13 กรกฎาคม 2560

สถานที่ : สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ผู้รับผิดชอบ : สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา