โลโก้เว็บไซต์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ 1.1 ปีการศึกษา 2568 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ 1.1 ปีการศึกษา 2568

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 กรกฎาคม 2567 โดย จัตวา บุญตรง จำนวนผู้เข้าชม 46 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 1 สิงหาคม 2567 - 31 สิงหาคม 2567

สถานที่ : ออนไลน์

ผู้รับผิดชอบ : งานรับนักศึกษาใหม่

สมัครเรียน รอบ 1.1 : สอบปฎิบัติ 1.1  ปีการศึกษา 2568
ใช้คะแนนรวม สอบปฏิบัติ 1.1 และ สอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกนักศึกษาใหม่

รายละเอียดเบื่องต้น
เกณฑ์การคัดเลือก : สมัครเลือกหลักสูตร ชำระเงินค่าสมัคร และ
รอประกาศ เลขที่นั่งสอบ วันสอบปฏิบัติ 1.1 และ สอบสัมภาษณ์ (สอบที่มหาวิทยาลัย)
มีการกำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม (เกรดเฉลี่ย)
เปิดรับสมัคร : วันที่ 1 - 31 ส.ค. 67 

รายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ จะประกาศในวันที่ 1 ส.ค. 2567 ที่นี่
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา