โลโก้เว็บไซต์ การประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 3 /2566 The Virtual International Conference on Science and Agricultural Technology for students (VICSAT 2023) | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

การประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 3 /2566 The Virtual International Conference on Science and Agricultural Technology for students (VICSAT 2023)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 2 พฤศจิกายน 2565 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 224 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 2 พฤศจิกายน 2565 - 31 มีนาคม 2566

สถานที่ : ระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

ผู้รับผิดชอบ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญส่งบทความและร่วมงาน The Virtual International Conference on Science and Agricultural Technology for students 2023 ในวันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยมีรายละเอียดการจัดส่งดังนี้

การส่งบทคัดย่อและการนำเสนอ (ตัวเลือกที่ 1) (Only abstract submission and presentation)

 

สำหรับผู้ที่  ไม่  ต้องการเผยแพร่เอกสารฉบับเต็ม สามารถส่งเฉพาะบทคัดย่อไปยังการประชุม ซึ่งจะถูกส่งไปยังคณะกรรมการอย่างน้อย 2 แห่งเพื่อตรวจสอบโดยสังเขป

 • กำหนดส่งบทคัดย่อ:  10 ธันวาคม 2565  ขยายเวลาถึง 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

 • แจ้งผลการตรวจทานบทคัดย่อ : 15 มีนาคม 2566

 • บทคัดย่อที่ได้รับการยอมรับทั้งหมดจะถูกตีพิมพ์ในหนังสือบทคัดย่อ (Book of Abstracts)

 • วันที่นำเสนอ: 31 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. – 17.00 น. 

 • ดาวน์โหลดเทมเพลตบทคัดย่อ:  คลิกที่นี่ 

 • ดาวน์โหลดเทมเพลตไฟล์นำเสนอ คลิกที่นี่ 

 • ส่งเอกสารได้ทาง : vicsat2023.rmutl@gmail.com  

 

การส่งเอกสาร และการนำเสนอ แบบเต็ม (ตัวเลือก 2) (Full paper submission and presentation)


ผลงานที่ส่งจะถูกตรวจสอบโดยคณะกรรมการการประชุมและวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (JSAT) (ดัชนี: Google Scholar, DOI ภายใต้สภาวิจัยแห่งชาติ, วารสารไทยออนไลน์, ThaiJO) เอกสารที่ได้รับการยอมรับเหล่านั้นจะได้รับการตีพิมพ์เป็นผลงานในการดำเนินการในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  The Journal of Science and Agricultural Technology (JSAT)  ในฉบับที่จะเกิดขึ้น (เล่มที่ 4: ฉบับที่ 1)

 • กำหนดส่งเอกสารฉบับเต็ม: 15 พฤศจิกายน 2565 ขยายเวลาถึง 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

 • แจ้งผลการตรวจสอบ: 15 มีนาคม 2566

 • วันที่นำเสนอ: 31 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. – 17.00 น. 

 • การดำเนินการประชุมอย่างเป็นทางการสำหรับต้นฉบับที่เลือกจะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรฉบับที่ 4 (1).

 • ดาวน์โหลดเทมเพลตต้นฉบับฉบับเต็ม: คลิกที่นี่

 • ดาวน์โหลดเทมเพลตไฟล์นำเสนอ คลิกที่นี่ 

 • ส่ง:  


การลงทะเบียน

 

 

Important date:
 
 

Only abstract submission and presentation (Option 1)

 For those who’re NOT willing to publish their full papers, it’s acceptable to submit only abstracts to the conference, which will be sent to at least two technical committees for a brief review.
 • Deadline for abstract submission:  January 15, 2023  February 15, 2023

 • Notification of abstract review results: March 15, 2023

 • All accepted abstracts will be published in a Book of Abstracts

 • Presentation date: March 31, 2023 at 08.00 a.m. – 05.00 p.m. (Bangkok time)

 • Download abstract template:  click here

 • Download PowerPoint Template click here

 • Send documents via:  vicsat2023.rmutl@gmail.com

 


 Full paper submission and presentation (Option 2) 

Submissions will be peer-reviewed by conference committees and the Journal of Science and Agricultural Technology (JSAT) (Indexed: Google Scholar, DOI under National Research Council of Thailand, Thai Journal online, ThaiJO). Those accepted papers will be published as proceedings contributions in the Journal of Science and Agricultural Technology (JSAT) in the upcoming issue (Volume 4: Issue 1).
 • Deadline for full paper submission: January 15, 2023  February 15, 2023

 • Notification of review results: March 15, 2023

 • Presentation date: March 31, 2023

 • Official edition of conference proceedings for the selected manuscripts will be published in the Journal of Science and Agricultural Technology Vol. 4 (1).

 • Download the full manuscript template:  click here+

 • Download PowerPoint Template click here

 • Submissions:  


Registrationออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา