โลโก้เว็บไซต์ 6ก.ค.65บันทึกเทปถวายพระพร ร.10 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

6ก.ค.65บันทึกเทปถวายพระพร ร.10

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 กรกฎาคม 2565 โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมทร.ล้านนา พิษณุโลก บันทึกเทปถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่  6 กรกฎาคม  2565  รองศาสตราจารย์เดชา  นาวานุเคราะห์  ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พร้อมด้วย...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา