โลโก้เว็บไซต์ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษา คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ได้รับ “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2021” จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)  | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษา คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ได้รับ “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2021” จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 ธันวาคม 2564 โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษา คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ได้รับ “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2021” จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)
         ขอแสดงความยินดีกับ นายกิตติกร โนราช นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา