โลโก้เว็บไซต์ พิธีทอดกฐิน ประจำปี 2564  | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

พิธีทอดกฐิน ประจำปี 2564

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 พฤศจิกายน 2564 โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมทร.ล้านนา สืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนา จัดพิธีทอดกฐิน ประจำปี 2564 ณ วัดสถารศ จังหวัดน่าน
      วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 รศ.สมชาติ หาญวงศา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า มทร.ล้านนา ตลอดจนศรัทธาประชาชนชาวจังหวัดน่าน จัดพิธี...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา