โลโก้เว็บไซต์ ไหว้ครู2564  | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ไหว้ครู2564

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 กันยายน 2564 โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรขอเชิญนักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมรับชมกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๔ ยอกรนบ ประกบขันไหว้ ไขว่ขวัญน้อง
            สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญนักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมรับชมกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๔ “ยอก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา