โลโก้เว็บไซต์ ลงทะเบียนสั่งซื้ออุปกรณ์ 2564 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ลงทะเบียนสั่งซื้ออุปกรณ์ 2564

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 4 มิถุนายน 2564 โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรสำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มทร.ล้านนา เปิดให้ลงทะเบียนสั่งซื้ออุปกรณ์การศึกษา ปีการศึกษา 2564
สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์   มทร.ล้านนา เปิดให้ลงทะเบียนสั่งซื้ออุปกรณ์การศึกษา ปีการศึกษา 2564


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา