โลโก้เว็บไซต์ รายงานสถานการติดเชื้อ COVID-19 มทร.ล้านนา วันพุธที่ 21 เมษายน 2564 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

รายงานสถานการติดเชื้อ COVID-19 มทร.ล้านนา วันพุธที่ 21 เมษายน 2564

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 เมษายน 2564 โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรรายงานสถานการติดเชื้อ COVID-19 มทร.ล้านนา วันพุธที่ 21 เมษายน 2564
รายงานสถานการณ์ การติดเชื้อ COVID-19 ประจำวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เพื่อรายงานสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ของบุคลากรและนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทั้ง 6 พื้นที่ เพื่อแจ้งใ...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา