โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 ตุลาคม 2563 โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563
        วันที่ 21 ตุลาคม 2563   นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา