โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร สาขาวิทยาศาสตร์เชียงราย ต้อนรับอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการพร้อมคณะการดำเนินงานด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการทดสอบ ทางด้านเคมี | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร สาขาวิทยาศาสตร์เชียงราย ต้อนรับอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการพร้อมคณะการดำเนินงานด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการทดสอบ ทางด้านเคมี

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 29 กันยายน 2563 โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร สาขาวิทยาศาสตร์เชียงราย ต้อนรับอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการพร้อมคณะการดำเนินงานด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการทดสอบ ทางด้านเคมี
     วันที่ 28 กันยายน 2563  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร สาขาวิทยาศาสตร์ ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา