โลโก้เว็บไซต์ นมัสการครูบา 2563 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

นมัสการครูบา 2563

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 สิงหาคม 2563 โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมทร.ล้านนา จัดกิจกรรมนมัสการครูบาศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 7  สิงหาคม 2563   สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมนมัสการครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา ประจำปีการศึกษา 2563  โดยมี รศ.ดร.ธีรศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา