โลโก้เว็บไซต์ ถวายเทียนพรรษา 63 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ถวายเทียนพรรษา 63

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 กรกฎาคม 2563 โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรคณะวิทยาศาสตร์ฯ ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563
                     ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์สุนทร  วิทยาคุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้า...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา