โลโก้เว็บไซต์ การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 1/2563 (สัญจร) | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 1/2563 (สัญจร)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 31 มกราคม 2563 โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 1/2563 (สัญจร)
                      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์แล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา