โลโก้เว็บไซต์ 17-01-63 วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

17-01-63 วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 มกราคม 2563 โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมทร.ล้านนา ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
             ผศ.ศุภชัย อัครนรากุล ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร มทร.ล้านนา ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในว...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา