โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทย์ฯ ประชุมวางแผนโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

คณะวิทย์ฯ ประชุมวางแผนโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 25 พฤศจิกายน 2562 โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรคณะวิทย์ฯ ประชุมวางแผนโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่
              คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้กำหนดจัดประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ปีงบประมาณ 2562 ระหว...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา