โลโก้เว็บไซต์ อบรมเชิงปฏิบัติการ การทำน้ำพริกกบ  | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

อบรมเชิงปฏิบัติการ การทำน้ำพริกกบ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 9 ตุลาคม 2562 โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำน้ำพริกกบ และหมูแผ่น ให้แก่ ชุมชน ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำน้ำพริกกบ และหมูแผ่น ให้แก่ ชุมชน ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ด้วยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา