โลโก้เว็บไซต์ โรงเรียนจอมทองเข้าศึกษาดูงานด้านวิศวกรรมศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

โรงเรียนจอมทองเข้าศึกษาดูงานด้านวิศวกรรมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 สิงหาคม 2562 โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรโรงเรียนจอมทอง เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานด้านวิศวกรรม มทร.ล้านนา สร้างแรงบันดาลในให้นักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อด้านวิศวกรรมศาสตร์
      วันที่ 8 สิงหาคม 2562  ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน ชั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา