โลโก้เว็บไซต์ พิธีรดน้ำดำหัวอาจารย์ผู้อาวุโสสาขาวิทยาศาสตร์ (เชียงใหม่) ประจำปี 2562 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

พิธีรดน้ำดำหัวอาจารย์ผู้อาวุโสสาขาวิทยาศาสตร์ (เชียงใหม่) ประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 กรกฎาคม 2562 โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรพิธีรดน้ำดำหัวอาจารย์ผู้อาวุโสสาขาวิทยาศาสตร์ (เชียงใหม่) ประจำปี 2562
                     เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 14.30 น. ณ ห้อง ศท.301 อาคารศึกษาทั่วไป  รองศาสตราจารย์เอมอร  ไชยโรจน์ รัก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา