โลโก้เว็บไซต์ รับมอบเทียนเข้าพรรษา ปี 62 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

รับมอบเทียนเข้าพรรษา ปี 62

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 กรกฎาคม 2562 โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรคณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา
                  ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 รองศาสตราจารย์สุนทร  วิทยาคุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ เ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา