โลโก้เว็บไซต์ พิธีลงนามถวายพระพรชัยคลพระบรมราชินีนาถ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

พิธีลงนามถวายพระพรชัยคลพระบรมราชินีนาถ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 มิถุนายน 2562 โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
วันที่ 7 มิถุนายน 2562 รศ.ดร.ธีรศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา นำคณะอาจารย์และบุคลากรจัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา