โลโก้เว็บไซต์ 01-05-62 MOU สมาคมการค้าผู้ประกอบการผลิตเครื่องจักรชิ้นส่วนโลหะ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

01-05-62 MOU สมาคมการค้าผู้ประกอบการผลิตเครื่องจักรชิ้นส่วนโลหะ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 พฤษภาคม 2562 โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมทร.ล้านนา จับมือ สมาคมการค้าผู้ประกอบการผลิตเครื่องจักรชิ้นส่วนโลหะ ร่วมพัฒนานวัตกรรม
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 มทร.ล้านนา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการพัฒนานวัตกรรมร่วมมือสถานประกอบการ โดยสมาคมการค้าผู้ประกอบการผลิตเครื่องจักรชิ้นส่วนโลหะและอุตสาหกรรมสนับสนุนไทย...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา