โลโก้เว็บไซต์ การทำถั่วเหลืองหมักเทมเป้  | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

การทำถั่วเหลืองหมักเทมเป้

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 ธันวาคม 2561 โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมทร.ล้านนา ลำปาง เพิ่มมูลค่าผลผลิตถั่วเหลือง ให้กับชุมชน ด้วยถั่วเหลืองหมักเทมเป้
               ด้วยบริษัทแสงเจริญชัยพัฒนาฟู้ดส์ จำกัด ผู้ผลิตเต้าหู้ยี้ ตรานกกาเหว่าทอง ได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ ให้ อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ สาขาวิชา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา