โลโก้เว็บไซต์ จัดการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

จัดการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 พฤศจิกายน 2561 โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ ปี 2562
           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี  พรรณวิเชียร เป็นวิทยากรในการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการปร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา