โลโก้เว็บไซต์ WIT | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

WIT

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 กันยายน 2561 โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรการประชุมโครงการขยายผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรู้ถึงการทำงาน
 วันนี้(20 ก.ย.61) เวลา 09.00 - 12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร มูลปา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย เป็นประธานในการประชุม โครงการขยายผลการจัดการศึกษาแ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา