โลโก้เว็บไซต์ การประชุมเสวนาวิชาภายใต้หัวข้อ

การประชุมเสวนาวิชาภายใต้หัวข้อ "นวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา"

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 กันยายน 2561 โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรการประชุมเสวนาวิชาการภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา
           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประชุมเสวนาวิชาการภายใต้หัวข้อ "นวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา" ในวั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา