โลโก้เว็บไซต์ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมการเรียนการสอนร่วมกับมหาวิทยาลัยบราวิจายา อินโดนีเซีย (สาขาพืชศาสตร์) | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมการเรียนการสอนร่วมกับมหาวิทยาลัยบราวิจายา อินโดนีเซีย (สาขาพืชศาสตร์)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 3 กันยายน 2561 โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรคณะวิทยาศาสตร์ฯ ส่งนักศึกษาสาขาพืชศาสตร์ ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฯ Brawijaya-RMUTL International Class Program ; ฺBRIC Program
                เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 - 3 กันยายน 2561  ดร.ยรรยง  เฉลิมแสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาพืชศา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา