โลโก้เว็บไซต์ คว้ารางวัล ในการประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

คว้ารางวัล ในการประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 มิถุนายน 2561 โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรขอแสดงความยินดีกับ ทีมงานหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มทร.น่าน คว้ารางวัลที่ 3 ในการประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพ
             คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชนาพร อ้วนทนะ และอาจารย์ ดร. นงนุช เกตุ้ย และทีมงาน หลั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา