โลโก้เว็บไซต์ ประกวดมาสคอต “หอมขจร” | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ประกวดมาสคอต “หอมขจร”

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 4 กุมภาพันธ์ 2566 โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรหลักสูตรออกแบบบรรรจุภัณฑ์ มทร.ล้านนา จับมือ ม.สวนดุสิต จัดประกวดมาสคอต “หอมขจร” เพื่อพัฒนาทักษะบัณฑิต มทร.ล้านนา ในศวรรษที่ 21
หลักสูตรออกแบบบรรจุภัณฑ์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจัดกิจกรรมประกวดออ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา