โลโก้เว็บไซต์ พิธีไหว้ครูและรับขวัญน้องใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2567   | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

พิธีไหว้ครูและรับขวัญน้องใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2567

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 กรกฎาคม 2567 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 42 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 3 กรกฎาคม 2567 - 11 กรกฎาคม 2567

สถานที่ : ห้องประชุมทองกวาว อาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา

ผู้รับผิดชอบ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 อาจารย์ บุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมพิธีไหว้ครูและรับขวัญน้องใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2567

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฏาคม 2567 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมทองกวาว อาคารเรียนรวม มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา