โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติงาน (CoP) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2567 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติงาน (CoP) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2567

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 พฤษภาคม 2567 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 37 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 11 มิถุนายน 2567 - 21 มิถุนายน 2567

สถานที่ : ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams

กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติงาน (CoP) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2567 ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams

 


หัวข้อกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) มทร.ล้านนา ประจำปี 2567 ดังนี้


 • เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล
  วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 - 15.00 น.
   

 • เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
  วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 - 15.00 น.
   

 • เรื่อง เริ่มต้นอย่างไรเมื่อรับหน้าที่พิธีกร : เตรียมความพร้อมและเทคนิคการพูด
  วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 - 12.00 น.

 


 

ห้องเสวนา RMUTL CoP 2024

คลิก URL https://me-qr.com/gKvRDBSU หรือ แสกน QR Code นี้

 

 

 


 

เอกสารประกอบ

 •   (Soon!!)

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

สรุปผลประเมินความพึงพอใจ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา