โลโก้เว็บไซต์ โครงการปฐมนิเทศพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2564 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

โครงการปฐมนิเทศพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2564

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 10 มีนาคม 2564 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 105 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 1 เมษายน 2564 - 2 เมษายน 2564

สถานที่ : ห้องประชุมทองกวาว อาคารเรียนรวม ชั้น 2

ผู้รับผิดชอบ : กองบริหารงานบุคคล

กำหนดการโครงการปฐมนิเทศพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา บรรจุใหม่ ประจำปี 2564 https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2021/03/20210310092741_74963.pdf




ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา