โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญร่วมลงคะแนนการเลือกตั้งกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จากคณาจารย์ประจำ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ขอเชิญร่วมลงคะแนนการเลือกตั้งกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จากคณาจารย์ประจำ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 31 กรกฎาคม 2563 โดย น้ำฝน สุทธิกุญชร จำนวนผู้เข้าชม 105 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 31 สิงหาคม 2563 - 31 สิงหาคม 2563

สถานที่ : หน่วยเลือกตั้งพื้นที่

ผู้รับผิดชอบ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา