โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญร่วมลงคะแนนการเลือกตั้งล่วงหน้ากรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จากคณาจารย์ประจำ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ขอเชิญร่วมลงคะแนนการเลือกตั้งล่วงหน้ากรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จากคณาจารย์ประจำ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 31 กรกฎาคม 2563 โดย น้ำฝน สุทธิกุญชร จำนวนผู้เข้าชม 60 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 24 สิงหาคม 2563 - 24 สิงหาคม 2563

สถานที่ : หน่วยเลือกตั้งแต่ละพื้นที่

ผู้รับผิดชอบ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา