โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา น่าน"เกษตรศาสตร์รวมใจ ลงแขกเกี่ยวข้าว"

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 พฤศจิกายน 2562 โดย PUNTIWA JAIJADEE จำนวนผู้เข้าชม 101 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 19 พฤศจิกายน 2562 - 19 พฤศจิกายน 2562

สถานที่ : ณ ทุ่งนาเกษตรรวมใจ บริเวณหน้าสาขาพืชศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ : หลักสูตร วท.บ. เกษตรศาสตร์

หลักสูตร วท.บ. เกษตรศาสตร์  ร่วมสืบสานวัฒนธรรม "เกษตรศาสตร์รวมใจ ลงแขกเกี่ยวข้าว" ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ทุ่งนาเกษตรรวมใจ บริเวณหน้าสาขาพืชศาสตร์ ในกิจกรรมจัดนิทรรศการประวัติการเกี่ยวข้าว รำวงเกี่ยวข้าว และมีบริการเครื่องดื่ม อาหารว่าง ภายในงาน ... มาลงแรง ร่วมใจ เกี่ยวข้าว ด้วยกันนะคะ ** การแต่งกาย เสื้อหม้อฮ่อม พร้อมอุปกรณ์กันแดด
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา