โลโก้เว็บไซต์ กีฬาสีภายใน มทร.ล้านนา เชียงใหม่ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

กีฬาสีภายใน มทร.ล้านนา เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 พฤศจิกายน 2562 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 128 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 21 พฤศจิกายน 2562 - 30 พฤศจิกายน 2562

สถานที่ : มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา