โลโก้เว็บไซต์ เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ประจำปี 2561 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ประจำปี 2561

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 มิถุนายน 2561 โดย ปกรณ์ สุนทรเมธ จำนวนผู้เข้าชม 177 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 25 มิถุนายน 2561 - 29 มิถุนายน 2561

สถานที่ : อาคารเรียน

ผู้รับผิดชอบ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา